Impressum

Naziv: KOPUN d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Skračeni naziv: Kopun

Sjedište: Poljana Ruđera Boškovića 7, 20000 Dubrovnik

OIB: 48113918864

MB: 04664833

Registracija: Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku (Tt-17/775-2)

MBS: 060358439 Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Petar Bitanga, član uprave

Banka: 

IBAN: 

SWIFT: